Læreplaner for elever med tegnspråk | www.statped.no

Læreplaner for elever med tegnspråk

Det er utarbeidet fire særskilte læreplaner for elever som har opplæring i tegnspråk. Disse læreplanene gjelder for grunnskole og videregående skole. Innføringen av nye læreplaner skjer gradvis, og i skoleåret 2020/21 vil læreplaner etter Kunnskapsløftet og fagfornyelsen være i bruk.

Felles for disse fire læreplanene er at elevene etter opplæringen skal tilegne seg samme kompetanse som andre elever, med en to- eller flerspråklig tilnærming.    Målet er at elever skal kunne velge det språket som fungerer best for dem i ulike settinger. Elever som får opplæring etter disse læreplanene, har rettigheter knyttet til opplæringsparagrafene i opplæringlova.

Læreplan i norsk for elever med tegnspråk

Faget skal sees i nær sammenheng med fagplan i tegnspråk og skal gi eleven tilgang til begge språk, kultur og tekster. Elever som har opplæring etter denne læreplanen har rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Les læreplanen.Fagfornyelsen og læreplan i norsk for hørselshemmede (Kunnskapsløftet). 

Læreplan i norsk tegnspråk

Læreplanen skal sees i nær sammenheng med fagplan i norsk for elever med tegnspråk. Faget skal gi tilgang til et språk og en kultur, og ruste elevene til aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.  Les læreplanene, Fagfornyelse  og Kunnskapsløftet .

Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk

Fagplanen er likeverdig med den ordinære fagplanen i engelsk og skal gi elever med tegnspråk et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt. I tillegg til målene i ordinære læreplan i engelsk gir faget elever med tegnspråk kjennskap til tegnspråklig kommunikasjon og kultur i engelskspråklige land.  Les læreplanen.Fagfornyelsen  og læreplan i engelsk for hørselshemmede  (Kunnskapsløftet).

Læreplan i drama og rytmikk for elever med tegnspråk

Læreplanen er et alternativ til, og erstatter ordinær læreplan i musikk.
Faget skal bidra til en kulturforståelse og lære elevene å uttrykke seg gjennom et mangfold av uttrykksformer.  Les læreplanenFagfornyelsen  Drama og rytmikk for hørselshemmede (Kunnskapsløftet).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!