Opplæring i tegnspråk etter § 5-1 | www.statped.no

Opplæring i tegnspråk etter § 5-1

Dersom en elev har behov for opplæring i tegnspråk, men ikke ønsker å følge alle læreplanene til § 2-6 i opplæringsloven, kan eleven få tegnspråkopplæring som spesialundervisning etter § 5-1.

Eleven kan få tegnspråkopplæring som spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova (lovdata.no) hvis han eller hun

Dette kan også være aktuelt dersom eleven ønsker opplæring etter § 2-6, men ikke ønsker å gå på en annen skole enn bostedsskolen for å få slik opplæring, se tegnspråkpplæring etter § 2-6. 

Ifølge Ot.prp. nr. 40 (2007–2008) «vil kommunen ha plikt til å gi eleven forsvarlig utbytte av opplæringa. Dette kan innebære plikt til å gi spesialundervisning som delvis består av teiknspråkopplæring.» (s. 33).

Dersom en elev kun ønsker å følge læreplanen i tegnspråk, er alternativet å følge ordinær opplæring og eventuelt motta tegnspråkopplæring etter opplæringslovens kap. 5-1 om spesialundervisning. Reglene for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak gjelder. I et slikt tilfelle må skolen i samråd med foreldre og elev ta stilling til når en slik opplæring i tegnspråk skal gis.

Timene til tegnspråkopplæringen må tas av det totale timetallet til eleven. Det betyr at andre fag må reduseres. Skolen kan ikke bestemme at eleven skal ha flere timer i uka enn andre elever (udir.no). 

Statped tilbyr deltidsopplæring for elever med hørselshemninger som har tegnspråk som ett av sine språk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!