Tolking og barn | www.statped.no

Tolking og barn

Tegnspråklige barn har rett på tolk i møte med andre som ikke kan tegnspråk. For eksempel på helsestasjonen, fritidsaktiviteter og i familieselskap. Barn kan få bedre utbytte av tolk dersom voksne rundt barnet har kunnskap om tolking.  

Denne ressursen retter seg mot foreldre, familie, fagpersoner og fritidsledere som møter barn med tolk. Her kan du lære mer om tolking, og hvordan du kan legge til rette for best mulig kommunikasjon med barn via tolk. Innholdet handler om tolking mellom tegnspråk og norsk, men kan også være relevant for tolking mellom andre språk.  

Ressursen er fortsatt under utvikling, modulene: Tolk i barnehage og opplæring og Tolk på fritiden kommer i løpet av høsten 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!