Høreapparat og cochleaimplantat (CI)

Et viktig formål med tilpasning av høreapparat og cochleaimplantat er å gjøre alle talespråklyder hørbare.

En viktig del av menneskets hørselsorgan er hårcellene i det indre øret. Vi har to ulike typer hårceller som vi kaller de ytre og de indre hårcellene. De ytre hårcellene forsterker/tilpasser innkommende lyd (i form av mekaniske vibrasjoner), mens de indre hårcellene omdanner disse vibrasjonene til elektriske signaler som føres videre til hørselsnerven, og til slutt blir tolket som lyd i hjernens auditive senter. En person med hørselstap vil ha utfordringer med å oppfatte alle lydene i talespråket, selv med optimale lytteforhold. 

Tilpassing av høreapparat

Høreapparatet fungerer som en forsterker. Ved mekaniske hørselstap, det vil si hørselstap som skyldes skader i det ytre øret eller mellomøret, og ved hørselstap som i hovedsak rammer de ytre hårcellene, vil tilpasning av høreapparater hjelpe med å oppfatte talespråklyder. De aller fleste barn får utredning og medisinsk oppfølging av sine hørselstap, og får tilpasset høreapparater ved sykehusenes høresentraler.

Ved tilpasning av både høreapparat og cochleaimplantat må det tas hensyn for smerteterskler for lydnivå og høreapparatet bør ikke påføre brukeren ytterligere støyskade.

Tidligere var høreapparatene analoge, og forsterket alle lyder like mye. I dag er de fleste høreapparater digitale, og søker å forsterke den type lyd som brukeren ønsker å høre, og dempe annen type lyd, som forstyrrende bakgrunnsstøy.

Tilpassing av Cochleaimplantat

Cochleaimplantatet (CI) er et avansert høreapparat. Det har en indre del med en elektrodeledning som opereres inn i det indre øret, implantatet, og en ytre del som fanger opp og prosesserer lyd, lydprosessoren. CI er aktuelt for personer som ikke lenger kan nyttiggjøre seg av den forsterkningen et høreapparat gir. Ofte skyldes dette at de indre hårcellene i stor grad ikke lenger er fungerende. Enkelt kan man si at den innopererte elektrodeledningen på implantatet vil gjøre jobben til de manglende indre hårcellene.

I Norge i dag er det OUS Rikshospitalet som utreder, opererer og har den medisinske oppfølgingen av barn med CI. Voksne opereres også ved OUS Rikshospitalet, samt ved Haukeland Universitetssjukehus og St. Olavs Hospital.

Selv om både dagens høreapparater og CI er utstyrt med teknologi som søker å etterligne normal hørselsfunksjon, vil de aller fleste ha behov for ekstra tilrettelegging og hørselstekniske hjelpemidler for å oppnå gode nok lytteforhold i blant annet undervisningssituasjon. Dette kan du lese mer om under Hørsel og teknologi og under Hørsel og tilrettelegging.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!