Hva er et cochleaimplantat (CI)?

CI er et avansert teknisk hjelpemiddel som kan gi en lydopplevelse for de med store hørselstap.

Det omtales også som et avansert høreapparat, som består av en ytre del og en indre del.

Den ytre delen kalles taleprosessor eller lydprosessor. Denne består av en mikrofon, prosessor, batteri og spole (sender). Lydprosessorens spole oppnår kontakt med det innopererte implantet vha. en integrert magnet. Forklart på en enkel måte har den ytre delen som oppgave å fange opp lyd fra omgivelsene, og overføre lydsignaler til en mottaker operert inn i tinningbeinet.

Mottakeren, eller implantatet, formidler lydsignalene videre til en silikonslange med elektrodepunkter som er operert inn i sneglehuset/cochlea. Elektriske impulser fra elektrodepunktene stimulerer hørselsnerven, som sender impulsene videre til hjernen.

Det er først når impulsene når hjernen at de kan oppfattes som lyd. Elektrodepunktene på implantatet representerer de viktigste frekvensområdene i forhold til taleoppfattelse. Plasseringen av elektrodeledningen og de inntil 22 elektrodepunktene gjør at mange opplever lyden som annerledes enn hva de opplevde med bruk av høreapparat (eller som normalthørende). Mange beskriver lyden som lys og mekanisk. Det er viktig å huske at CI gir ikke normal hørsel, men gir personer med store hørselstap muligheten til å oppfatte og forstå både omgivelseslyder og tale.

Godt utbytte av CI krever vanligvis systematisk lyttetrening. Ved hjelp av den teknologiske utviklingen skjer det stadig forbedringer av CI.