Nedsatt hørsel og tidlig innsats | www.statped.no

Nedsatt hørsel og tidlig innsats

Det er viktig å tilrettelegge samspillet og kommunikasjonen mellom barn og foreldre på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig. Statped kan gi råd og veiledning.

I dag tilbys det rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et hørseltap. Statped tilbyr foreldre til barn med hørselstap – og deres nettverk – samtaler og bistand i den første tiden etter at hørselstapet er oppdaget. Se strakstilbud ved hørselstap. Disse samtalene kan etter avtale og søknad fra kommunen følges opp med kurs og rådgivning for foreldre og lokale faglige nettverk.

Hvordan skjer screening av nyfødte? 

I denne videoen kan du se hvordan screening av hørsel skjer hos nyfødte. 

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratets nye retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn trådte i kraft 1. september 2016.  

Retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte

Retningslinjer for hørselsutredning hos barn 0-3 år

Les mer om tidlig innsats.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!