Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging. 

Se hvordan tilrettelegge for hørselshemmede elever i skolen

Vanlige norske uttrykk på tegnspråk

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og skriveferdighet. Her finner du 106 norske uttrykk forklart på både tegnspråk og norsk. Ressursen kan brukes til leseforståelse og skriveferdigheter. Passer for elever fra 5. trinn. 

Gå til nettstedet

Mobbing er vondt

Historier, kortfilmer sanger og tips mot mobbing på tegnspråk. Samt en liste med noen av tegnene som brukes i historiene og filmene. Ressursen kan brukes til samtale om temaet og til egen refleksjon.

Gå til nettstedet

Kven gjer kva i overgangen til vidaregåande opplæring

Innsøking og overgangen til vidaregåande opplæring går ikkje alltid knirkefritt for elevar med syns- eller hørselshemming. Ei av utfordringane er at mange aktørar er involvert. Hordaland har klare rutinar for kven som gjer kva. Dei kan også nyttast i andre fylke.

Les om kven som må gjere kva

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!