Til hovedinnhold

Lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel

En del av opplæringen i yrkesfaglige utdanningsprogram er at eleven er i lære i en bedrift, som lærling eller lærekandidat.

Å sikre tilretteleggin for lærlingen eller lærekandidaten med nedsatt hørsel er viktig, også på arbeidsplassen. Dette kan handle om:

  • Tilrettelegge for god kommunikasjon i arbeidssituasjonen
  • Bruk av tolk
  • Tilpasset opplæring
  • Tilpassing av svenneprøve eller kompetanseprøve

Les mer på udir.no

Tilbud om veiledning for bedrifter

PP- tjenesten kan ta kontakt med Statped og få hjelp til å informere og veilede bedriftene i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for lærlingen eller lærekandidaten.