Til hovedinnhold

Språk og kommunikasjon for barn med nedsatt hørsel (0-6 år)

Samspill og kommunikasjon med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring både språklig, sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Nedsatt hørsel kan hindre samspill og kommunikasjon.

Nedsatt hørsel kan i varierende grad hindre talespråklig kommunikasjon med andre mennesker. Det er av avgjørende betydning at samspill og kommunikasjon i hjemmet og barnehagen blir godt tilrettelagt og gjennomført.

 • Barn vil ofte kunne forstå og produsere talespråk selv hvis de
  • blir diagnostisert med et hørselstap tidlig i livet
  • får tilpasset høreapparat (eller CI) tidlig
  • har voksne rundt seg som får audiopedagogisk veiledning
 • For noen små barn kan det være aktuelt å lære både tegnspråk og talespråk. Når små barn skal lære to språk, kan de enten lære dem parallelt (simultan tospråklighet), eller lære det andre språket etter at de har lært det første.

Norsk talespråk

De fleste barn med medfødt og tidlig oppdaget hørselshemming utvikler norsk talespråk som morsmål. Det er flere faktorer som er viktige for at barn med nedsatt hørsel utvikler norsk talespråk naturlig fra tidlig alder:

 • gode akustiske forhold
 • gode lytteforhold i naturlig samspill
 • optimal teknisk tilpassning av høreapparat/CI
 • regelmessig bruk av høreapparat/CI i 8-10 timer hver dag
 • rikt språkmiljø og bruk av språkstimulerende tiltak
 • profesjonell oppfølging spm monitorerer språkutvikling

Når barn med nedsatt hørsel skal forstå og produsere talespråk selv, har voksne behov for auditiv-verbal språkveiledning.

Norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk er visuelt-gestuelt språk og et likeverdig alternativ til å utvikle gode språklige og kognitive ferdigheter. Barn som utvikler norsk tegnspråk som sitt første språk har behov for språkstimulering på tegnspråk fra sine nærmeste og i barnehagen på lik linje med andre barn. Noen barn med medfødt hørselstap har ikke nytte av hørselstekniske hjelpemidler av fysiologiske årsaker.

Les mer om norsk tegnspråk

Norsk med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Noen barn med medfødt hørselstap kan bruke supplerende kommunikasjon på grunn av individuelle behov. Tegn-til-tale er en type supplerende kommunikasjon som er mest brukt når barnet ikke har andre vansker enn hørselstap. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med samtaleenheter fra Hjelpemiddelsentralen.

Les mer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)