Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

God tilrettelegging i barnehagen er nødvendig for å gi barn med nedsatt hørsel et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

God tilgang på lyd og et rikt språkmiljø i barnehagen er helt nødvendig for at barn med nedsatt hørsel skal utvikle gode språklige og kommunikative ferdigheter. Både forskning og praksis viser at det er stor sammenheng mellom språklige og kommunikative evner og sosialt samspill - og dermed også psykisk helse. Barnehagebarn med hørselstap er en relativt lavfrekvent gruppe, og kunnskapen rundt dette er derfor ofte mangelfull - både i barnehager og PPT.