Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Fysisk tilrettelegging

Slik reduserer du auditiv og visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.

I barnehagen vil det ofte være behov for å tilrettelegge for at barn med nedsatt hørsel skal ha mulighet for å delta i kommunikasjon på lik linje med andre barn. Dette kan betyr at barnehagen må gjøre tiltak knyttet til både det auditive og visuelle miljøet.

All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn oppfatter tale, regnes som støy. For et barn med høreapparat kan lyder som for oss andre ikke forstyrrer, være forstyrrende. Dette kan feks være barn som snakker sammen mens en voksne skal formidle eller sus fra ventilasjonsanlegg.

Lyd- og lysforhold

Lyd- og lysforhold i omgivelsene påvirker mulighetene som barn med hørselstap har for å kommunisere uanstrengt.

Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere for barn med nedsatt hørsel å være aktive deltakere i alle miljøer der de oppholder seg.

Offentlige bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsentral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven.

Lytteforhold

Det er særlig to forhold som påvirker lytteforhold:

  • Etterklangstid sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i et rom.
  • Støy oppleves annerledes med nedsatt hørsel enn med normal hørsel.

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det. Stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig for barn med nedsatt hørsel å skille ut stemmen de vil høre. Da kan det lett bli feiltolkinger og misforståelser.

Tips til fysisk tilrettelegging

Side 3 av 4