Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Teknisk tilrettelegging

Tekniske hjelpemidler for barn med hørselstap gjør at lydsignaler kan få best mulig kvalitet slik at de kan utvikle talespråk.

Barn med hørselstap oppholder seg mange timer i barnehagen hver dag. Det er derfor viktig at barnehagen er kjent med den teknologien som barnet bruker og har rutiner for å følge opp bruken av høreapparat eller CI.

I tidlig alder er det viktig at barnet blir vant til den audiologiske tilpasningen i høreapparat eller CI, og tilleggsteknologi brukes kun unntaksvis etter individuell vurdering.

Lydutjevningsutstyr

Etter hvert som barn har fått noe erfaring med lyd (tilpasning), kan en pedagog benytte lydutjevningsanlegg. Det finnes ulike typer løsninger, men et lydutjevningsanlegg består av en eller flere mikrofoner og høyttalere. Det finnes både stasjonære og mobile løsninger Mange barn med nedsatt hørsel får tildelt utstyr fra Hjelpemiddelsentralen etter søknad.

Lydutjevningsutstyret sørger for at signal-støy forhold blir bedre, altså at signalet en skal høre er høyere enn støyen. Det bærbare lydutstyret brukes oftest i strukturerte gruppeaktiviteter.

Tilleggsutstyr

For noen barn kan det også være aktuelt med tilleggsutstyr med trådløst overførbar lyd, hvor stemmen fra en voksen overføres trådløst og direkte til barnets CI eller høreapparat. Dette tildeles også individuelt etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen.

Søk om hjelpemidler hos NAV - barnehagen kan søke (nav.no)

Side 4 av 4