Til hovedinnhold

Tiltak som utvikler lytteferdigheter hos små barn med hørselstap

Tiltak for foreldre og pedagoger som bidrar til at små barn med nedsatt hørsel lærer seg å lytte.

Tiltakene fremhever lytting som grunnlag for å utvikle talespråk hos små barn med nedsatt hørsel.

Det er ikke nødvendig å bruke alle tiltakene samtidig.

Sjekk hvilke tiltak som er aktuelle

  • i barnets første leveår
  • når barnet er i barnehagealder

Flere tiltak enn dem du finner her, kan være aktuelle.