Til hovedinnhold

Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. Det gjelder også barn med hørselstap.

En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull. Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor lang tid barnet bruker i ulike stadier av språkutviklingen. Dette gjelder alle barn.

Barn med nedsatt hørsel

Barn med lettere grad av nedsatt hørsel og barn med ensidige hørseltap vil ofte kunne forstå og selv produsere talespråk.

For en del barn med stor grad av nedsatt hørsel kan det være en fordel å lære både tegnspråk og talespråk. Da kan barnet veksle mellom de to språkene etter hvilket miljø de befinner seg i.