Til hovedinnhold

Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

Foreldre har en sentral rolle i tidlig språkutvikling og kan hjelpe barnet med å utvikle gode lytte- og språkferdigheter med veiledning fra Statped.

De fleste barn med hørselstap blir født i familier uten erfaring med nedsatt hørsel. Dere som er foreldre og får diagnostisert hørselstap hos det nyfødte barnet deres, kan oppleve at det er en tung beskjed å få.

Selv om sykehus og fødeavdeling gir både barnet og dere audiologisk oppfølging, kan dere oppleve at det krever mye å få oversikt og navigere mellom ulike hjelpeinstanser.

Barnets første leveår består ofte av familietid fylt med glede og lykke. Men som foreldre til et barn med hørselstap, kan dere også kjenne på uro og usikkerhet.

Vi i Statped erfarer ofte at foreldrene ønsker evidensbasert rådgivning når det gjelder

  • de individuelle utfordringene knyttet til type hørselstap
  • mulighetene for språkutvikling
  • vilkår for god oppvekst og framtidsutsikter

I videofilmen vil dere møte en familie som deler sine erfaringer med å få et barn med tidlig diagnostisert hørselstap:

Du kan også se videoen med tegnspråktolking: