Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging

Skolen må være særlig oppmerksom på faktorer som

  • bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker)
  • blending og motlys
  • belysningsstyrke
  • etterklangstid
  • lys på tavle og lærer
  • plassering i forhold til vinduer, lærer, resten av elevgruppen
  • visuell støy (bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk)

Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Etterklang (ekko)

Alle rom har en etterklangstid, eller ekko. Dersom etterklangstiden er lang, eller at det er mye ekko, vil bakgrunnsstøyen i rommet dominere lydbildet og oppleves som støy. Det er derfor viktig å få målt etterklangstiden. Forskrift for tekniske krav til bygg (TEK17) Lydkrav etter Norsk Standard

Universell utforming

Tilpasning av bygningens egenskaper, hører inn under emnet universell utforming. Det kan være nødvendig å få utredet og utbedret de fysiske forholdene i lokaler hvor hørselshemmede elever får opplæring.

Universell utforming og hørselsnedsettelser

Opplæringslovens § 12-7 Det fysiske miljøet (udir.no)

Tilrettelegge for varslinger

Personer med nedsatt hørsel har ofte vansker med å oppfatte ordinære varslinger, slik som alarmer, dørklokker, telefonsignal, trafikklys og andre varsellyder. Derfor er det ofte behov for ytterligere tekniske hjelpemidler. Varslingsutstyr for personer med nedsatt hørsel er apparat hvor lydvarsling blir erstattet av blinklys og/eller en bærbar vibrator.