Til hovedinnhold

Kurs for elever med hørselstap

Kursene er for elever i grunnskolen som vil vite mer om eget hørselstap. De får også kontakt og kan dele erfaringer med jevnaldrende som har nedsatt hørsel eller såkalte hørselsvansker.

Målgruppe

Elever som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre.

Mål

  • Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon.
  • Få økt kompetanse i å leve med nedsatt hørsel og mestre utfordringer som kan følge.
  • Skape trygghet rundt eget hørselstap.
  • Knytte kontakt og få relasjoner til andre elever med nedsatt hørsel.
  • Få kjennskap til ulike kommunikasjonsformer, og prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester.
  • Få mulighet til å samhandle og utveksle erfaringer.

Hvordan få tjenesten

Kurset er for elever som ikke har tegnspråk som førstespråk. Kriteriene for å delta er at eleven har hørselstap og vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova knyttet til nedsatt hørsel. Elever som har deltidsopplæring i tegnspråk, kan bare delta hvis det er plass på kurset.

Statped forutsetter at skolen har fått god informasjon om elevkurset, og at kommunen gir eleven permisjon fra det ordinære skoletilbudet.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Gjennomføring

Kurs og påmelding finner du blant Statpeds kurs om nedsatt hørsel