Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel og tidlig innsats

Det er viktig å tilrettelegge samspillet og kommunikasjonen mellom barn og foreldre på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig. Statped kan gi råd og veiledning.

I dag tilbys det rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Personell ved barsel- og nyfødtintensiv avdeling gjennomfører screeningen. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et hørseltap. Barn blir hørselstestet når de sover eller er i ro. Testen er enkel, smertefri og rask.

De fleste barn som er født med nedsatt hørsel, blir oppdaget gjennom denne screeningen. Er resultatet usikkert, skal barnet følges opp med andre tester.

I noen tilfeller vil barn passere nyfødtscreening uten at hørselstapet blir oppdaget. Med tiden vil noen barn også få endret hørsel.

Statped tilbyr foreldre til barn med hørselstap og deres nettverk samtaler og bistand i den første tiden etter at et hørselstap er oppdaget. Se strakstilbud ved hørselstap. Disse samtalene kan etter avtale og søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen følges opp med kurs og rådgivning for foreldre og lokale faglige nettverk.

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn