Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

Fire tiltak for at elever med hørselstap kan delta i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen.

Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk lek til samtale. Dette kan gi situasjoner der elever med nedsatt hørsel lettere kan falle utenfor.

Skoleeier og fagpersoner rundt eleven må gjøre seg kjent med hvilke utfordringer elever med nedsatt hørsel ofte har når de er i et talespråklig miljø. Flere forebyggende tiltak kan være aktuelle for å gi eleven god kontakt med medelever og med den enkelte lærer. For barn og unge er relasjoner til jevnalderende et viktig element i skolehverdagen.

Fire tips til tiltak

  • Bygg sosiale relasjoner ved å bruke små elevgrupper.
  • Gi trygghet ved å skape forutsigbarhet og ha gode rutiner.
  • Gi trygghet ved å gi tydelig informasjon om endringer eller hendelser i skolehverdagen.
  • Baser kommunikasjon og læring på at elever og lærere bruker norsk tegnspråk eller norsk med tegnstøtte.