Til hovedinnhold

Skoletilbud

Språk og kommunikasjon læres i samspill med andre, også når en bruker tegnspråk. Statped tilbyr læringsarenaer der elever kan være en del av et språklig felleskap og delta i undervisning i og på tegnspråk.

De aller fleste hørselshemmede elever får i dag sin opplæring i bostedsskolen. Noen kommuner velger å samle elever med tegnspråkopplæring på skoler med god hørsels- og tegnspråkfaglig kompetanse. Det er en hovedregel at foreldre bestemmer opplæringsspråk.

Heltids- og deltidsopplæring ved Statped

A. C. Møller skole er en skole med helårsdrift i Trondheim for elever som bruker tegnspråk. I Oslo , og en skole for elever med kombinert syn- og hørselstap i Oslo for de som lærer best med taktile tegn.

Andre elever som lærer tegnspråk kan få deltidsopplæring fra Statped i regionen de tilhører.

Barn som har opplæring i tegnspråk kan søke om deltidsopplæring på en tegnspråklig arena hos Statped.

  • Eleven kan får en talespråklig opplæring i hjemmeskole og søke tjenester fra Statped (lenke til elevkurs/rådgivning – hvem?)
  • Eleven kan få tilbud om helårsskole i Statped (lenke – hvem skriver?)
  • Eleven kan få opplæring i tegnspråk på hjemmeskolen og deltidsopplæring i Statped

Les mer om tegnspråk

Les mer om rett til opplæring i og på tegnspråk, Opplæringslova § 2-6

Les mer om tegnspråkopplæring når eleven følger § 5-1 i Opplæringslova.

Les mer om overganger (Sidsel Holiman)

Sosiale møteplasser

Statped har et særlig mandat for å skape sosiale møteplasser der hørselshemmede barn og unge kan møtes og knytte vennskap, utvikle egen identitet og selvbilde og på den måten legge grunnlag for godt læringsutbytte. De ulike regionene løser dette på ulike vis, men de to siste årene har Statped arrangert en nasjonal deltidsuke for ungdomstrinnet. Da samles ungdommer fra hele landet i en hel uke til felles læring i et tegnspråklig miljø.

Les mer om den nasjonale deltidsuken

Lese om Kulturtreffet

Fjernundervisning

Å lære språk forutsetter at en kan bruke det i kommunikasjon med andre. Mange elever har få tegnspråklige samtalepartnere i hjemmemiljøet. I regionene midt og vest får elever tilbud om fjernundervisning, og så snart sørøst kommer i nye lokaler vil de også kunne tilby dette. Fjernundervisningen tar utgangspunkt i læreplanene, men hovedvekten legges på den direkte kommunikasjonen.

Se et eksempel på en fjernundervisning

Les mer om hva må hjemmeskolen gjøre for å få fjernundervisning