Til hovedinnhold

Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

Tolv spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel.

Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer

 • få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning
 • belyse saker som bare eleven din eller du er klar over
 • sjekke om eleven hører godt / om hørselsteknikken fungerer, og ev.
 • kontakte hjelpemiddelsentralen
 • tilpasse undervisningen og løse utfordringer sammen med eleven
 • dokumentere særskilt støtte i individuell opplæringsplan (IOP)

Spørsmål til eleven

 1. Hva fungerer bra for deg med digital undervisning?
  • Hva fungerer ikke så bra for deg med digital undervisning?
  • Hva kan vi endre på?
 2. Har du noen flere behov, som tekststøtte eller tegnspråktolk, for eksempel?
 3. Hva slags hørselshjelpemiddel fungerer best for deg?
  • musikkslynge
  • høreapparater med lyd-/overgangskabel
  • blåtann (bluetooth)
  • hodetelefoner (headphones)
 • Hvordan skal vi teste hørselsteknikken før undervisningen starter?
 • Hvordan ser du lærerne dine / meg, (tegnspråktolken) og de andre (i klassen) på skjermen din?
  • Hvordan er lyset (belysningen) der du og de andre er, synes du?
  • Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg?
  • Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg?
 • Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange er med på skjermen?
  • Hvor ofte trenger du pause? Hvor lenge klarer du å konsentrere deg?
  • Sier alle navnet sitt før de sier noe, så du vet hvem som snakker?
  • Venter alle på tur?
  • Husker de som ikke snakker, å slå av mikrofonen sin?
  • Har alle kameraet sitt på? Hvis ikke: Hvorfor det, tror du?
  • Hvordan er det for deg hvis noen gjør flere ting samtidig (som å snakke og vise bilde/video)?
  • Hvordan er det for deg hvis de som er aktive, gjør én ting av gangen? Hvordan er det for deg å munnavlese da?
 • Hvordan forbereder du deg til digital undervisning?
  • Hva fungerer best for deg?
  • Hva fungerer ikke?
 • Hvordan repeterer du etter digital undervisning?
  • Hva fungerer best for deg?
  • Hva fungerer ikke?
 • Får du alle tekster, bilder, PowerPoint-er og informasjon som du trenger?
 • Hvordan synes du at lærerne dine / jeg støtter deg (eksempelvis i å prioritere og avgrense oppgaver)?
  • Hvordan kan de/jeg bli bedre?
 • Er det tydelig for deg hva lærerne dine / jeg forventer at du skal gjøre?
  • Hvordan fungerer forventningene for deg?
  • Hva kan vi (eventuelt) gjøre annerledes?
 • Hvem spør du når du trenger hjelp?
  • Trenger du hjelp fra flere eller andre?