Til hovedinnhold

Digital kompetanse

Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av opplæringen i å avlese og produsere stadig mer komplekse tekster. Det krever både redskaps- og fortolkningskompetanse.

I skolesammenheng skal elevene lære seg å ha et bevisst forhold til innhold og sjanger. Man kan skille mellom redskaps og fortolkningskompetanse. Elevene skal utvikle en forståelse for:

  • sjanger og arena
  • hva kan en publiserer i full offentlighet
  • hva som tilhører privatlivet
  • hva er talefrihet og når det går over i krenkelser
  • hvem sine bilder har en lov til å bruke
  • hvordan kan en eventuelt hente tillatelser

Redskapskompetanse

Redskapskompetanse handler om hvordan en mestrer en bestemt teknologi. Det vil si at brukeren må ha forståelse for verktøyet, for eksempel hvordan en datamaskin eller et program fungerer, og hvilke bruksmuligheter som finnes.

Ulike programmer har mulighet for bruk av film/ bilder og ord/tekst, gjerne i kombinasjon med lyd (stemme/musikk). For å kunne bruke verktøyet trenger elevene trening, og å bli kjent med tastatur og ulike former for tekstredigering er like viktig for alle elever.

Fortolkningskompetanse

Fortolkningskompetanse refererer til brukerens evne til å finne frem til relevant informasjon og til å kunne kritisk evaluere og bruke denne informasjonen, samt sette denne inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

Dette bør elevene lære: