Til hovedinnhold

Digitale ferdigheter og tegnspråk

Digitale verktøy gir tegnspråklige elever en unik mulighet til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette.

For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til bokstaver og ord, men en kan ta i bruk et vidt spekter av virkemidler beregnet for øyet eller øret eller begge deler samtidig som, for eksempel film, tegnspråktekster, animasjoner m.m..

Tegnspråktekster

Å feste tegnspråk til papir er en nesten umulig oppgave, men veldig enkelt med film. Elever som har opplæring som følger av opplæringslovens § 3-4 (udir.no), vil ha en avsluttende eksamen i tegnspråk. Da får de oppgaver på tegnspråk (på film) og skal besvare på samme måte.

For å kunne gjøre det må de ha en bred kompetanse på flere områder; kunnskap om tekstbygging, mottakerbevissthet, kunnskap om språklige virkemidler, sjangerforståelse, og et variert språk.

Mer om digitale kompetanser