Til hovedinnhold

Opplæring i digitale ferdigheter

Barn bør fra tidlig alder lære å håndtere digitale verktøy og forstå hvordan de kan brukes og manipuleres.

Selv ganske små barn kan håndtere kamera, og med litt støtte fra voksne se hvordan et bilde kan endres. Barn kan lage små, digitale huskelapper: en sangtekst eller en telle-regle kan spilles inn som en lydfil – for hørselshemmede kan spille den inn som en videofil.

Språkstimulering

Redigering av bilde og film hjelper elevene til å lære sammenheng mellom tekst, bilde og overskrifter. Når et bilde blir manipulert på ulike måter som for eksempel å justere farge og lys, eller ved beskjære eller legge til elementer i bildet, kan det endre hele budskapet. Å knytte muntlige og skriftlige tekster til et bilde er god språkstimulering basert på egne erfaringer. Større barn kan ha bruk for å huske tegn for begreper, steder, personer og dette kan vanskelig skrives ned, men veldig enkelt spilles inn som filmfil.

Etikk og estetikk

Redigering av bilder legger også et grunnlag for å snakke om det som ikke er tatt med. Er det som presenteres i bildet «sant» når det er mye en ikke kan se? En kan trekke fram «uheldige bilder» og drøfte om de bør publiseres eller hva vedkommende vil føle da. På denne måten kan de tidlig øves i å snakke også om etikk og estetikk.