Til hovedinnhold

Eksekutive funksjoner (EF)

Eksekutive funksjoner (EF) er evnen til å samle og organisere informasjon, og regulere egen adferd for å nå sine langsiktige mål. Noen barn med hørselstap har dårligere eksekutive funksjoner (EF) enn normalt hørende.

EF er ferdigheter som er nødvendige når vi leser:

 • Planlegging
 • Sette i gang med et arbeid
 • Kontrollere og endre strategi, adferd eller oppfatning om nødvendig
 • Konsentrere seg
 • Selvbeherskelse
 • Bruk av korttidsminne
 • Kunne reagere kreativt på uventete hendelser.

Dårlig utviklede EF ferdigheter viser seg oftest når barnet begynner med strukturert leseopplæring i skolen.

Gode EF-ferdigheter

Gode EF-ferdigheter er utvikling av et indre språk; det vil si evnen til å” snakke med seg selv”. Det er viktig når vi skal planlegge eller løse et problem eller samhandle med andre.

Gode EF-ferdigheter er dermed en viktig faktor for god språkutvikling og lære å lese. Det er vanligvis ikke hørseltapet i seg selv, men daglig et vesentlig antall færre språklige impulser, språklige repetisjoner og språklige korrigeringer fra omgivelsene som hindrer noen hørselshemmede i å utvikle gode eksekutive funksjoner.

Hvordan utvikles EF?

EF ferdigheter utvikles gjennom

 • Praktiske erfaringer og samtaler med andre som bevisst forteller hvordan de føler, tenker og løser problemer
 • Rollespill for å prøve ut ulike løsninger
 • Lek hvor man må planlegge strategier for eksempel fantasilek, kinasjakk
 • Bruk av tankekart slik at eleven kan vise og tenke gjennom sine planer

Det er mulig å trene opp de fleste del-ferdighetene i EF. Les mer om Eksekutive funksjoner [lenke til Veiene side 51 Språkutvikling og den eksekutive funksjonen]