Til hovedinnhold

Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

Elevene trenger lærere som

 • kan elevens to språk og som kommuniserer uhemmet med eleven
 • skaper et læringsmiljø som er tilrettelagt fysiske og høreteknisk, og som er trygt og rolig • innfører tegnspråk for medelevene
 • bruker ekstra ressurser til å forberede eleven på det som klassen skal arbeide med, aktivisere forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat
 • bruker ekstra ressurser til å lage mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom
 • samarbeider tett med en eventuell tolk og andre faglærere
 • bruker læremidler for hørselshemmede
 • kartlegger elevens leseutvikling og tar i bruk passende undervisningsmetoder
 • gir kontinuerlig, systematisk leseopplæring og muligheter til repetisjon og gjenbruk av ord, fraser og uttrykk
 • bruker kontrastiv undervisning som innebærer å sammenligne uttrykksmåter i de to språkene
 • kan gi faglige underveisvurderinger
 • gir elevene tilgang til et tegnspråklig miljø
 • gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats

Les mer om:

Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

Leseaktiviteter i klasserommet