Til hovedinnhold

Teori om sinnet (T-O-S)

Hørselshemmede barn går ofte glipp av samtaler om følelser, meninger, planer osv, og dermed blir sen i utviklingen av Teori om sinnet (T-O-S).

Teori om sinnet (T-O-S) er forståelse av at andre har egne tanker og kan oppfatte situasjoner på en annen måte enn en selv. Når barnet utvikler T-O-S får de økt innsikt i andres mål og ønsker, tro, kunnskap og følelser. Vanligvis skjer dette ved kontinuerlig språklig samspill med omgivelsene. T-O-S er vanligvis rimelig godt utviklet i 4 – 5 års alderen.

Når barnet i større grad er i stand til å forstå andre menneskers tanker og adferd, vil barnet i større grad ha mulighet til å forstå det som leses. Lesingen gir mening – lesingen gir gevinst. Barnet får lettere tilgang til det sosiale miljøet og dermed kan de utvikle språket sitt sammen med sine lekekamerater.

T-O-S påvirker hvordan barnet omgås andre, som igjen kan påvirke hvor populær barnet er eller «blir regnet med» blant lekekameratene, deres evne til å delta i fantasilek og dermed deres tilgang til språkmiljøet.

Hørselshemmede barn og T-O-S

Hørselshemmede barn går ofte glipp av samtaler om følelser og andres tanker. En viktig del av dialog og samhandling er å kunne tolke andres adferd og utsagn, det kan barn gjøre hvis de har forståelse av teori om sinnet. Barn med nedsatt hørsel må ofte få hjelp til å trene opp utvikling av teori om sinnet (T-O-S).

Sen-utvikling av T-O-S registreres hos barn med CI som ikke bruker tegnspråk, og også døve barn som lærer tegnspråk sent i livet. Døve barn med døve foreldre har en normal T-O-S utvikling i likhet med hørende barn med hørende foreldre. Det betyr at det er ikke hørselstapet i seg selv som er årsaken, men mangel på gjentagelser, korrigeringer og naturlige treningssituasjoner som så bidrar til generell forsinket språkutvikling.

Tiltak for å utvikle T-O-S

T-O-S kan utvikles raskt hvis barnet er moden for det. Det inkluderer:

 • Samtale ut fra egne opplevelser med fokus på tanker og følelser
 • Samtale om barnelitteratur
 • Fri fantasilek
 • Rollespill hvor man bytter rolle og oppleve ting fra ulike synsvinkler
 • Systematisk undervisning om nødvendig.

Tiltak skal inkludere ord/tegn som dekker et vidt spekter av følelser. Det omfatter også ord/tegn som:

 • å tenke tanker
 • undrer
 • lurer på
 • vet/vet ikke
 • gjette
 • ombestemme
 • forstå
 • jeg føler, jeg tror
 • ønsker
 • late som
 • trenger
 • rett/feil
 • sant/ikke sant
 • tøyse

I tillegg stiller vi spørsmål som krever at eleven gir uttrykk for egne meninger: hvorfor, hvordan, hva synes du?