Til hovedinnhold

Tidlig språkutvikling og leseopplæring

Tidlig språkutvikling har direkte tilknytning til leseferdigheter. Det er viktig å velge språk og form for kommunikasjon som gjør språk tilgjengelig for barnet.

Å lære å lese handler om mer enn å lære de 29 norske bokstavene, hvilke språklyder som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ord. Det handler om å finne mening i det man leser.

Grunnlaget for å bli en god leser legges tidlig i barnets utvikling. Leseferdighetene til barn med hørseltap har direkte sammenheng med språkutviklingen. Det er derfor viktig å velge språk og kommunikasjonsform som gjør språk tilgjengelig for barnet helt fra starten av, til tross for hørselstapet.

Det er viktig tidlig å legge til rette for:

  • samspill med andre barn
  • begrepslæring
  • erfaringsinnhenting.

For barn som får avdekket hørselstap er tidlig, systematisk og målrettet bruk av lek og naturlige aktiviteter som stimulerer språk­utviklingen, av særlig betydning.

Tidlig språkutvikling

Tidlig språkutvikling gjør det lettere å lære å lese, uavhengig av om språkutviklingen skjer på norsk talespråk, norsk tegnspråk eller på begge, såkalt bimodalt tospråklighet.

I Norge er det innført undersøkelse av hørsel hos alle nyfødte og i dag får mange barn konstatert hørselstap i løpet av de første månedene i livet.

God språkutvikling påvirker utviklingen av to svært viktige ferdigheter som er nært knyttet til utvikling av gode leseferdigheter:

Viktig for foreldre og barn å kommunisere

De fleste hørselshemmede barn har hørende foreldre som oftest i utgangspunktet ikke kjenner til hvordan de skal kommunisere med barn som ikke hører normalt.

Det er viktig for barnas utvikling at foreldrene får mulighet til å lære om hørselstap, kommunikasjon, rettigheter med mer. Kurs hos Statped kan være til god hjelp i denne fasen.