Til hovedinnhold

Tospråklig opplæring med tegnspråk og norsk tale- og skriftspråk

Elever med nedsatt hørsel har rett til opplæring i og på norsk tegnspråk. Elevens foreldre velger om de skal ha opplæring i og på norsk tegnspråk. Fra 8.–10. trinn velger eleven selv om hen skal ha slik opplæring.

Noen elever med nedsatt hørsel har ikke et tilstrekkelig utbytte av fysisk tilrettelegging og hørselstekniske hjelpemidler som eneste tiltak, jamfør opplæringslovens § 11-5 (udir.no).

Slike elever trenger tegnspråk for å få tilgang til språkfellesskapet. Elever som har tegnspråk som førstespråk, har behov for språkstimulering på tegnspråk fra sine nærmeste og på skolen på lik linje med andre elever.

Man kan velge mellom opplæring i norsk tegnspråk eller opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens § 3-4 (udir.no).

Noen kommuner velger å samle elever med tegnspråkopplæring på egne skoler med god hørsels- og tegnspråkfaglig kompetanse. De fleste kommuner har imidlertid ikke et slikt tilbud.

Tjenester fra Statped

Der kommuner og fylkeskommuner ønsker bistand, kan pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søke Statped om deltidsopplæring (1.−10. trinn) i norsk tegnspråk.