Til hovedinnhold

Innsøking for tegnspråklig opplæring i videregående skole ( §3-9)

Etter vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter §3-9 i opplæringsloven.

  • Frist for søknad om inntak etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar.
  • Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor.
  • Det er fylkeskommunen der eleven er bosatt i ved innsøkning til videregående opplæring, som har ansvar for at eleven får videregående opplæring.
  • Fylkeskommunen der søkeren bor, sender søknaden til knutepunktskolene. Frist for fylkeskommunen er 15. mars
  • Eleven må skrive i søknaden om han ønsker videregående opplæring i tegnspråklig miljø eller om han ønsker opplæring ved å bruke tolk i en ordinær videregående skole.
  • Søkere som ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø, må velge blant de utdanningsprogrammene som knutepunktskolene gir. Knutepunktskolene kan samarbeide med andre videregående skoler for å gi et bredest mulig tilbud.
  • Det er knutepunktskolene som regnes å kunne tilby et tegnspråklig miljø.
  • Fylkeskommunene som har knutepunktskoler, skal samordne inntak.
  • Retten til opplæring etter § 3-9 gjelder kun elever – ikke lærlinger og lærekandidater