Til hovedinnhold

Knutepunktskoler

En knutepunktskole er en ordinær fylkeskommunal videregående skole som er tilrettelagt for tegnspråklige elever, og som kan ta imot elever fra hele landet.

Knutepunktskolen skal tilby et tegnspråklig miljø og opplæring i læreplanene som er utarbeidet for tegnspråklige. Undervisningen foregår dels i egne tegnspråklige grupper og dels i ordinære klasser med tolk.Skolene skal ha et stort utvalg av utdanningsprogrammer for å sikre tegnspråklige elever de samme valgmulighetene som normalthørende.

Det er fem knutepunktskoler i Norge:

Samarbeid med ordinære videregående skoler

Knutepunktskolene samarbeider med andre videregående skoler for å tilby tegnspråklige elever bredest mulig valg av utdanningsprogram samtidig som elevene har basis i et tegnspråklig miljø ved knutepunktskolen.

Spesialiserte skoler

Briskeby videregående skole gir tilbud om videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel og baserer undervisningen på norsk talespråk med små grupper og teknisk tilrettelegging. Briskeby videregående skole ligger i Lier, like utenfor Drammen. Elever fra hele landet kan søke om skoleplass på Briskeby. Skolen eies av Hørselshemmedes Landsforbund, HLF.

Signo skole- og kompetansesenter i Vestfold gir tilbud til hørselshemmede elever med flere funksjonshemminger. Skolen tilbyr et tegnspråklig miljø.