Til hovedinnhold

Opplæring i bedrift med nedsatt hørsel

Lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidatar for fagbrev på jobb med nedsatt hørsel kan ha behov for tilrettelegging og tegnspråktolk i bedrift. NAV er ansvarlig for tolk og teknisk utstyr, uten utgifter for bedriften. Statped kan bidra til å veilede bedrifter.

God teknisk, pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging bidrar til at lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidatar for fagbrev på jobb kan delta på lik linje med andre.

Å sikre tilrettelegging for lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidatar for fagbrev på jobb handler om å

 • tilrettelegge for god kommunikasjon i arbeidssituasjonen
 • bruke hørselsteknisk utstyr
 • bruke tegnspråktolk
 • tilpasse opplæringen
 • tilrettelegge ved fag- eller kompetanseprøve
 • vurdere om en lærekandidat har rett til individuelt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovens § 11-6 (udir.no)

PPT kan søke Statped om individtjenester

En individtjeneste kan hjelpe pedagogisk-pykologisk tjeneste (PPT) med å informere og veilede bedrifter i å tilrettelegge arbeidssituasjonen for en lærling eller lærekandidat.

Søk om individtjenester

Lærebedrifter kan søke fylkeskommunen om tilskudd

Tilskuddet er ment for å følge opp lærlinger og lærekandidater. Lærebedriften må dokumentere behov. Sakkyndig vurdering fra PPT eller institusjon som beskriver behov for å tilrettelegge, kan bedriften legge ved søknaden.

Tilskuddet kan brukes til

 • tettere oppfølging
 • nødvendig utstyr
 • ekstra personellressurs
 • fysisk tilrettelegging
 • digitale hjelpemidler