Til hovedinnhold

Tegnspråkopplæring på videregående skole

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk.

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole i følge §3-9 i opplæringsloven. Dette gjøres etter vedtak fra fylkeskommunen. Det følger egne læreplaner for opplæring i og på tegnspråk.

Elever som får vedtak på opplæring i og på tegnspråk, har følgende valg:

Knutepunktskole

En knutepunktskole er en ordinær fylkeskommunal videregående skole som er tilrettelagt for tegnspråklige elever, og som kan ta imot elever fra hele landet.

Skolen skal tilby et tegnspråklig miljø og opplæring i læreplanene som er utarbeidet for tegnspråklige. Undervisningen foregår dels i egne tegnspråklige grupper og dels i ordinære klasser med tolk. Skolene skal ha et stort utvalg av utdanningsprogrammer for å sikre tegnspråklige elever de samme valgmulighetene som normalthørende.

Det er fem knutepunktskoler i Norge