Til hovedinnhold

Kurstilbud for foreldre og lærere

Statped har omfattende kursvirksomhet rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap.

God start

Et kurstilbud til foreldre og foresatte til barn mellom 0 – 3 år med nyoppdaget hørselstap. Kurset inneholder ulike temaer knyttet til hørselstap, språk, samspill og kommunikasjon samt grunnleggende innføring i tegnspråk. Les mer om kurset

Se mitt språk

Tilbud om tegnspråkopplæring for foreldre. Opplæringen omfatter inntil 40 ukers tegnspråkopplæring i perioden fra barnet er født og fram til det er 16 år. Les mer om kurset

Individuell språkveiledning

Et tilbud til foreldre som har behov for individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling. Det er først og fremst et tilbud til foreldre til barn med nyoppdagede, store hørselstap og døve/tegnspråklige barn (inkl. barn som er aktuelle for eller som har fått cochleaimplantat). Les mer om tjenesten

Kurs for personale i skole og barnehage

Kurs for personale som har ansvar for eller gir opplæring til barn og unge med nedsatt hørsel. Gir grunnleggende innføring i hva hørselshemning er, hvilke konsekvenser et hørselstap har og hvordan man kan tilrettelegge tiltak og en godt tilpasset opplæring for barn/elever med hørselstap.

Her finner du Statpeds kurs om nedsatt hørsel.

Alle tjenester på hørselsområdet