Til hovedinnhold

Hørselstap hos eldre

Vanlige årsaker for hørselstap hos eldre er aldring, støyskadet eller sykdom.

Den vanligste typen av hørselsnedsettelse hos eldre er knyttet til defekter i det indre øret eller nevrale forhold. De vanligste årsakene er aldring og støyskader. Andre årsaker kan være forgiftning, infeksjoner og Ménièrs sykdom.

Det som kjennetegner det typiske aldersrelaterte hørselstapet er en redusert evne til å oppfatte tale. Det er særlig evnen til å oppfatte konsonanter som gjør taleoppfatningen problemfylt. Vanskene blir særlig framtredende når lyttebetingelsene er dårlige.

På hjelpemiddeldatabasen finnes oversikt over en del hjelpemidler som kan bidra til å utnytte den hørsel man har, eller tilrettelegge med visuelle virkemidler når man har mistet en del av hørselen.

Læringsressurser for voksne på tegnspråk