Til hovedinnhold

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Praktiske tips for hvordan tilrettelegge på arbeidsplassen for å gjøre kommunikasjonen lettere for de med hørselstap.

Fysiske rammer

 • gode lytteforhold i alle sammenhenger
 • lydregulering av rom
 • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
 • redusere bakgrunnsstøy, for eksempel støy fra prosjektor, vifte, ventilasjon, radio, kopimaskin, skriver og pc
 • tennisballer på stolben
 • matter på bord
 • gode lysforhold er alltid viktig for personer som er avhengig av synet for å kommunisere
 • på møter: runde bord kan gi bedre mulighet for å se hvem som snakker og gjøre det lettere å følge med
 • arbeidsgiver skal bestille tolk når det er nødvendig
 • tekniske hjelpemidler, blant annet til telefon
 • eget kontor dersom bruk av telefon er en stor del av arbeidet
 • forskyving av pauser slik at det ikke er så mange i kantinen samtidig

Hva kan du som er hørselshemmet selv gjøre?

 • informere kollegaer og arbeidsgiver om hørselstapet ditt
 • være åpen om hva som hjelper
 • be om at bakgrunnsstøy dempes
 • hold avstand til støykilder
 • plassere deg nær lydkilden, for eksempel den som snakker
 • be om å få arbeidsplassen din der det er minst mulig støy og best mulig oversikt
 • plassering slik at du ikke har motlys
 • sitte eller stå rett foran den du snakker med for å lette munnavlesning
 • ha øyekontakt med den du snakker med
 • bruke alle sanser i kommunikasjonen
 • snakke passe høyt
 • spørre hva det handler om hvis du har falt av
 • være aktiv når du lytter – vis ved ansiktsuttrykk og kommentarer
 • be om tolk ved behov

Hvordan kan du som kollega snakke til en som hører dårlig?

 • være i samme rom som den du snakker med
 • sørge for å få oppmerksomhet før du begynner å snakke
 • være nær når du snakker
 • ha blikkontakt – la munnen være synlig (det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig)
 • bruke et levende kroppsspråk, for eksempel peke der det er naturlig
 • snakke tydelig uten å overdrive
 • snakke passe høyt
 • være tydelig ved temaskifter
 • gjenta (eventuelt på en annen måte) hvis den andre ikke har oppfattet
 • prøve å unngå bakgrunnsstøy
 • sørge for god belysning
 • ha god struktur på møter, bruke eventuelt møteleder
 • ha saksliste i god tid før møter
 • vise tydelig hvem som har ordet
 • skrive referater fra møter
 • bruke teknisk forsterkerutstyr
 • bruke tolk
 • lære deg noen tegn