Mest mulig kvalitet inn i Iduns liv

Hvordan jobber laget rundt et multifunksjonshemmet barn med en livsbegrensende diagnose? Når livet blir begrenset og avkortet, handler det om mest mulig kvalitet og et samlet lag som gir alt for å gi Iduns liv mening.

– Jeg er heldig som er frisk og har mitt eget liv. Jeg har en fin familie som, foruten Idun og meg, består av en sønn (14) og to tvillingdøtre (6) som jeg er uendelig glad i, sier moren.

Det er dette som gjør at denne sorgen er mulig å bære, og at jeg føler at vi lever et godt liv, tross dette.
Marte Torsdatter LelandMor til Idun

– Vi hadde sett for oss mye én-til-én, men Idun var «påskrudd» og klar for impulser og kommunikasjon. Hun hadde mye mer utbytte av å være med andre enn vi hadde sett for oss. Hun fikk en ny sakkyndig vurdering og ny IOP. Det var lærere og de rundt som så at tilbudet måtte justeres, og at hun trengte noe annet enn det vi trodde hun trengte, forklarer mor.

De har jobbet mye med sanseapparat og kommunikasjon tett opp mot de interessene hun har. Da er det viktig med et samkjørt lag. Sanseløyper, fysisk aktivitet, svømming og musikk er viktig innhold i skoledagen.

Statped kom inn etter en søknad der PPT og laget rundt ønsket veiledning og faglig støtte når det gjelder det pedagogiske tilbudet hennes, med særlig vekt på kommunikasjon.

Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

Se også kartleggingsmateriellet og veilederen som Terje Dalen har skrevet om interessekartlegging hos personer med multifunksjonshemming.

Lære mer multifunksjonshemming?

Her finner du mer fagstoff om hvordan du kan legge til rette for elever med multifunksjonshemming