Til hovedinnhold

– Får bidra til å bedre andre menneskers liv

Tharani Thangarajah er utdannet audiopedagog fra UiO og har vært i Statped siden 2015. Hun jobber i fagavdeling hørsel i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring.

– Jeg jobber for at elever i ungdom- og videregående skole og voksne med hørselstap skal få et bedre læringsmiljø. I Statped får jeg muligheten til å fordype meg innenfor et fagfelt. Jeg får også muligheten til å samarbeide tverrfaglig med dyktige kolleger i mer komplekse saker. I svært komplekse og utfordrende saker får jeg muligheten til å være innovativ og helhetstenkende, forklarer rådgiveren som til daglig jobber fra Statpeds kontor i Bergen.

– Det beste med å jobbe i Statped, er det meningsfulle i å bidra til å bedre andre menneskers liv og hverdag. Jeg møter elevene i deres miljø. Det skaper bedre forståelse av deres behov og forutsetninger. Sammen med laget rundt, arbeider vi for at eleven skal oppleve trivsel, mestring, motivasjon og tilhørighet, uavhengig av deres forutsetninger og nivå. Det er mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det er gode muligheter for å utvikle seg gjennom spennende prosjekter og kurs, sier hun.