Til hovedinnhold

– Får lede dyktige dedikerte ansatte

Heidi Enger jobber som avdelingsleder for fagavdelingen Ervervet hjerneskade som ligger i Divisjon Barnetrinn

Heidi er utdannet Cand. Polit psykologi fra NTNU og har en master i styring og ledelse fra OsloMet. Hun har også videreutdanning i digitalisering, kunsthistorie og acceptance and commitment therapy (ACT). Hun har jobbet i barnehager, PP-tjenesten og i Statped. De fleste år som leder.

Heidi Enger

Hun trekker fram faglig fordypning i kombinasjon med praksisnærhet som viktige grunner for å jobbe i Statped.

– Jeg har et engasjement for utsatte grupper. Statped jobber tett på den virkelige verden. Vi er i praksisfeltet og jobber kunnskapsbasert. Barn, unge og vokse med spesialpedagogiske opplæringsbehov fortjener å møte nettopp dette – gode tilbud basert på beste tilgjengelige kunnskap. Gjennom min jobb i PPT samarbeidet jeg tett med Statped. Nå, som ansatt i Statped, er jeg opptatt av at vi skal gi tjenester av høy kvalitet, forklarer Heidi

Som leder er hun opptatt av at hver eneste medarbeider skal ta ut sitt potensiale til det beste for brukerne. Hennes jobb er å støtte medarbeiderne i det viktige arbeidet de gjør ute i sektor

Hun har vært med på å gjennomføre flere store omstillinger. Dette mener hun har gitt nyttig erfaring og kompetanse om endringsledelse.

– Stillingen min har endret seg med jevne mellomrom. Det opplever jeg som utviklende. Jeg liker godt å jobbe i en offentlig organisasjon, og opplever Statped som et dynamisk sted å være. Det gir mening for meg å tenke på Statped som et av flere virkemidler for å oppnå en inkluderende opplæring for alle. Dette kan forebygge utenforskap. Jeg er stolt over å være leder for dedikerte og spisskompetente rådgivere, som utgjør en forskjell, sier den engasjert avdelingslederen.

Muligheten til å være leder i en kunnskapsorganisasjon, jobbe tett på politiske bestillinger, reise Norge på tvers, anvende teknolog i en digitalt høykompetent organisasjon trekker hun fram som andre viktige grunner til å være i Statped.

– Det beste med Statped er at vi jobber for å styrke opplæringskvaliteten for grupper med økt risiko for redusert læringsutbytte og utenforskap, avslutter avdelingslederen.