Til hovedinnhold

– Jobber med tett kobling til praksisfeltet

Stig Berdal jobber i Divisjon barnetrinn, avdeling språk/tale. Hverdagen består i å veilede og kartlegge i saker hvor barn har store vansker innen språk og lesing og skriving.

Stig er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, med hovedfag i kristendomskunnskap. Etter noen år i skolen, som lærer og spesialpedagog, tok han en mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi. Deretter jobbet han noen år som rådgiver i PP-tjenesten og som logoped innen helsesektoren, før han begynte i Statped i 2015.

Stig holder ett kort i hver hånd fra en test

– Som ansatt i PPT søkte jeg om bistand fra Statped, og fikk svært god hjelp. Jeg opplevde at rådgiveren fra Statped kombinerte erfaringsbasert kompetanse og teoretisk ballast på en ideell måte. Muligheten til å fordype meg faglig og spisse kompetansen innen spesielle interesseområder, kombinert med tett kobling til praksisfeltet, er spennende, sier han.

Det beste med å jobbe i Statped mener han er å kunne jobbe med dyktige kolleger for å bygge broer mellom forskning og praksis.

– Å bidra til bedre praksis i det spesialpedagogiske feltet, og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier rådgiveren som jobber fra Statpeds kontor i Oslo.