Til hovedinnhold

– Unikt arbeidsfellesskap og høyt kvalifiserte fagpersoner

Hilda Sønsterud jobber med stamming og løpsk tale i avdeling Språk/tale i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring. Hun har kontorsted på Hovseter i Oslo.

Hun er utdannet lærer og logoped, og fullførte i 2004 sitt embetsstudium i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved (ISP) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hilda Sønsterud

– Jeg har klinisk spesialisering innen stamming og løpsk tale og er EFS (European Fluency Specialist) -sertifisert. I 2020 tok jeg en doktorgrad ved Institutt for psykologi (UiO) innenfor området stammebehandling. Jeg bistår med veiledning både på individ- og systemnivå. Jobben består også av oppfølging og fagutvikling spesielt rettet mot tenåringer, ungdom og voksne med taleflytvansker (stamming, løpsk tale og andre taleflytvansker), sier hun.

Hun er spesielt opptatt av å være en god rådgiver og kursholder.

– Målet med arbeidet er å sikre en individsentrert og kontekstsensitiv oppfølging uansett hvor i landet en bor, forklarer Hilda.

Som ansatt i Statped får hun muligheten til å samarbeide med mange ulike mennesker og institusjoner, inkludert fagpersoner i universitets- og høyskolesektoren.

– Jeg møter dedikerte og interesserte mennesker i hele landet, og jeg får derfor god anledning til kontinuerlig å fordype meg innenfor feltet.

Hun mener det er mange gode grunner til å jobbe i Statped.

– Vi har et unikt arbeidsfellesskap med mange høyt kvalifiserte fagpersoner. Systemet sikrer et mangfold av vansker og fagområder som gir rike muligheter til å jobbe variert og tverrfaglig; både internt i organisasjonen, men også eksternt. Det å kunne samarbeide med så mange ulike personer og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, inspirerer meg og gjør jobbhverdagen min veldig meningsfull, avslutter rådgiveren.