Til hovedinnhold

– Får gjøre en forskjell for samiske barn

Lone Nergård Boine jobber ved den samiske avdelingen i Statped som er en del av Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring. Hun har kontorsted i Alta.

– Jeg er utdannet barnevernspedagog og har en master i spesialpedagogikk. Som ansatt i Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) jobber man innenfor flere ulike fagområder. Jeg jobber spesielt rettet mot barn og unge med nedsatt hørsel, autismespekterforstyrrelser og flere andre områder. I tillegg jobber jeg med utvikling av samiske kartleggingsverktøy og læremidler, forklarer hun.

Bilde av Lone Merethe Nergård Boine

Hun er opptatt av at hun som ansatt i Statped får anledning til å gjøre en forskjell for samiske barn og unge i skole og barnehage.

– Jobben i Statped gir meg kontinuerlig mulighet for faglig utvikling og nye utfordringer. Grunnen til at jeg liker å jobbe i Statped, er at jeg får anledning til å fordype meg i ulike fagområder innenfor det spesialpedagogiske feltet. I tillegg får jeg også anledning til å utvikle materiell for samiske brukere, sier rådgiveren.