Til hovedinnhold

Statped har et viktig samfunnsoppdrag

Vi bidrar til at barn og elever når sitt fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap. Mange barn, elever og familier er i en sårbar situasjon.

Statped

  • gir støtte og tjenester til kommuner og fylkeskommuner som fremmer læring til barn og elever med varige og komplekse spesialpedagogiske behov
  • bidrar til at barn og elever får opplæring i og på tegnspråk − både i et norsk/samisk og norsk tegnspråklig fellesskap
  • gir kommuner og fylkeskommuner læremidler og pedagogisk materiell til tegnspråklige, blinde og sterkt svaksynte barn og elever

Dette er et oppdrag som 600 ansatte utfører hver dag på en spesialpedagogisk basert og god måte.

I løpet av et år har vi oppdrag hos pedagogisk-psykologisk tjeneste i nær sagt alle landets kommuner. Basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap og lokal innsikt gir vi innspill til Kunnskapsdepartementet om å utvikle politikk og regelverk i sektoren.

Vi trenger dyktige og engasjerte medarbeidere til å løse samfunnsoppdraget vårt. Finner du en spennende stilling hos oss som du brenner for, er du hjertelig velkommen til å søke!

Med hilsen

Annemarie Bechmann Hansen
Statpeds direktør