Til hovedinnhold

5. desember

Alternativ og supplerende kommunikasjon: Hvordan tilrettelegge overganger? (19:14)

May-Britt Berntsen Kristoffersen og Ann Bente Johansen, seniorrådgivere i Statped

Overgang barnehage–skole og skifte av barnehage for et barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)