Kombinert sansetap og døvblindhet | www.statped.no

Kombinert sansetap og døvblindhet

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Mange med kombinerte sansetap har både en syns- og hørselsrest. Noen få har total blind- og døvhet i kombinasjon.

Statped samarbeider for å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne med et kombinert sansetap i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). 

Udir.no har også informasjon om kombinerte sansetap og døvblindhet.

Tre filmer om kombinerte sansetap og døvblindhet

Zoey

I denne filmen møter vi Zoey (4). Zoey ble født døv og har diagnosen Usher type 1. Det betyr at hun også vil bli synshemmet. Hvordan er det å få et barn som har kombinerte sansetap?

Åse

Åse er født med hjerneskade og kombinert sansetap. Komplekse vansker er ikke alltid én pluss én. Den ene sansen kompenserer ikke for den andre, og nye utfordringer oppstår.

Ole André

Ole André har diagnosen Usher 2. Det betyr at han har hørselstap og øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), som gradvis ødelegger øyets netthinne. 

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!