Til hovedinnhold

Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap

Goldenhar syndrom (hemifacial mikrosomi)

Goldenhar syndrom er en medfødt misdannelse av hodet/ansiktet som kjennetegnes ved at de to ansiktshalvdelene er ulikt utviklet. Det er store variasjoner av omfang og alvorlighetsgrad av sykdommen blant de som er rammet. Underkjeven er underutviklet og øret er ofte misdannet. Mange har derfor varierende grad av hørselsnedsettelse. Mange har øyeforandringer som kan gi nedsatt syn. 90% av de rammede har normal mental utvikling.

Syndromet har også mange andre betegnelser, som eksempelvis OAVS.

Side 10 av 28