Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Bøker

Det er viktig å bli lest for, - for alle barn og det er viktig at barn får utforske bøker.

 • Barn med nedsatt syn og hørsel kan ha glede av bøker som er spesielt tilrettelagt for synshemmede.
 • En kan også lage bøker selv, med selvlagede historier, eventyr som utgangspunkt – og med taktile illustrasjoner med ulike teksturer.
 • Det går også an å lage taktile bøker selv. Bøkene kan lages av stoff, skinn, plast eller andre materialer. Bruk materialer og tema som du vet at barnet er interessert i, og lag historier fra barnets liv. Det kan være historier om mamma og pappa, hunden, lekekameraten eller noe som barnet har opplevd.
 • For barn som er blinde, finnes det bøker med punktskrift og/eller taktile bilder (bilder som man kan oppfatte via berøringssansen).

Når du leser for et barn er det viktig å tenke på dette:

 • Lyset bør komme inn fra siden eller bakfra for å unngå blending.
 • For å unngå skjevstillinger, kan et skråbrett eller skråpult hjelpe.
 • Sørg for at barnet får god tid til å studere bilder på nært hold enten det bruker synet eller berøringssansen. Kanskje trenger barnet å bruke lupe og/eller forstørrende TV til å se på små detaljer i bildene ved behov.

Velg bøker:

 • med matt papir: unngå gjenskinn/blending
 • med fotografier: kan gi riktigere gjengivelse enn tegninger
 • med enkle tegninger (eventuelt tegn opp strekene med tusj for å gjøre dem mer synlige)
 • med fargebilder: lettere å tolke/gir mer informasjon enn bilder i sort/hvitt
 • som ikke har for mange detaljer i bildene eller for store bilder (kan være vanskelig å få oversikt over)
 • som har god kontrast mellom bilde og bakgrunn

Side 23 av 25

Les om/ressurs

Familier og barnehager kan gratis låne bøker tilrettelagt for barn med synshemning på Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB).

NLB - Gratis utlån av lydbøker og punktbøker