Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Muskel- og bevegelsessansen

Muskel- og bevegelsessansen er en sans som vi kaller muskel- og leddsans, kinestetisk sans eller proprioseptiv sans. Denne sansen styres fra reseptorer i muskler, sener og ledd der spesielle nerver gir melding til hjernen.

Mye av det vi foretar oss i løpet av en dag kan vi gjøre uten å bruke synet, kroppen «vet» hvilke bevegelser som er nødvendige og hvordan ulike deler av kroppen står i forhold til hverandre. Hvis vi lukker øyene, for deretter å peke på nesetippen med en finger, klarer vi det med rimelig god presisjon.

Vi kan deretter også peke på en finger på andre hånden, eller andre kroppsdeler uten store problemer. Vi trenger ikke bruke synet. En danser eller en fiolinist kunne ikke danset eller spilt med et høyt presisjonsnivå hvis ikke denne sansen var intakt.

Noen barn har en muskel- og bevegelsessans som ikke fungerer optimalt og dette kan gi store utfordringer når det gjelder å bevege seg, gripe etter ting eller bedømme hvor mye kraft som skal til for å utføre en bestemt handling. Nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet kan ytterlige forsterke disse utfordringene. Dette ser vi når barnet:

 • Virker «klossete» med lite koordinerte bevegelser og finner ofte egne strategier for å få tak i et objekt.
 • Ikke liker eller klarer å stå oppreist.
 • Har lært å gå og foretrekker å gå barbent og på tå. Nakne føtter gir mye berøringsmessig informasjon. Å gå på tå gir en annen og spesiell opplevelse av spenning og bevegelse, enn det å gå med hele foten mot underlaget.
 • Bruker for lite eller for mye kraft ved berøring, grep, trekking eller løfting. Dette kan lett misforståes av omgivelsene og oppfattes som at barnet er aggressivt, klosset eller uoppmerksomt.
 • Skaffer seg selv sterke sansestimuli, som for eksempel å skjære tenner, banke ting mot tennene, banke ting i gulvet eller mot et bord, eller klappe i hendene. Dette kan lett misforstås av omgivelsene og oppfattes som uhensiktsmessig atferd.

Grovmotoriske aktiviteter som kan styrke muskel- og bevegelsessans kan være å:

 • krype
 • klatre
 • hoppe
 • danse
 • svinge rundt
 • ri
 • hoppe på trampoline
 • rulle rundt

Side 5 av 25