Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Arbeidsliv

Personer med syns- og hørselstap har ofte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 4-6, og § 4-2b.

Tilretteleggingen kan omfatte både fysiske omgivelser og arbeidsoppgaver.

Tilrettelegging på arbeidsplassen kan omfatte:

 • merking av det fysiske miljø
 • samtaleforsterker og FM – utstyr i møterom
 • riktig belysning, solskjerming
 • tilpassede arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet
 • praktisk bistand og veiledning (mentor)
 • lese- og sekretærhjelp
 • tolk og ledsagertjenester
 • hjelpemidler
 • funksjonsassistanse i arbeidslivet
 • transport til og fra arbeid
 • hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer
 • fleksibel eller redusert arbeidstid
 • opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker

Eikholt har tilpasningskurs i regi av NAV.

Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet, på oppdrag fra NAV.

Side 5 av 6