Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Kombinerte sansetap hos voksne

Voksne personer med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.

Voksne med ervervede syns- og hørselsvansker har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden.

Sansetapet innebærer ofte praktiske og følelsesmessige omstillinger og mange har behov for støtte, opplæring og rehabilitering gjennom hele livet. Tilrettelegging av de fysiske og sosiale omgivelsene og av samfunnets tjenester er ofte avgjørende for å kunne være aktiv og deltagende.

Når både syn og hørsel er svekket, blir konsekvensene mer alvorlige enn om bare én sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er ofte en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon.

Side 2 av 6

Søknad

Personer med kombinert sansetap og døvblindhet kan få individtjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Tilmelding kombinert sansetap og døvblindhet | statped.no